Гаранция и сервизи

  • Гаранционният срок на машините зависи от техния бранд, подбранд или от фирмата, която доставя машината.
  • Гаранционният срок варира от 2 до 5 години и е посочен в описанието на всяка една машина.
  • Информация за сервизите, в които можете да занесете вашата гаранционна или извънгаранционна машина, можете да намерите в инструкцията за експлоатация, която ще намерите в кутията на машината.